ข่าวด่วน ข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระสำคัญดี ๆ เพื่อให้ฝูงชนได้ติดตาม

ข่าวด่วนที่ถูกนำมาเสนอ ย่อมมีความหมายสำหรับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศอยู่แล้ว ส่วนจะมีคนให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนนั้น ในส่วนนี้ไม่มีใครอาจจะบังคับได้ ถึงแม้จะมีการนำเสนอไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าว่าข่าวด่วนก็ยังคงเป็นข่าวด่วนอยู่ดี ถ้าจะให้แปลเปลี่ยนเป็นข่าวชนิดอื่น ๆ ก็คงจะยาก
 
ความหมายของการนำเสนอข่าวคราว คือการนำเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับความเป็นไปได้ในทุก ๆ เหตุการณ์ ย่อมไม่มีใครที่คาดเดาได้ ใครที่ต้องการไล่ตามข่าวด่วน เพราะมีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าหากใครจะไล่ตามข่าวประเภทนี้ นับได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพียงแต่ในบางทีการติดตามข่าว คงจะทำให้คุณได้ค้นพบกับบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณเองคงจะพลาดพลั้งไปในที่สุด เพราะการมองข้ามผ่านความสำคัญ ในการไล่ตามข่าวสารแต่ละแขนง ย่อมทำเอาคุณรู้สึกตัวว่าตนเองกำลังล้าหลัง  เพราะการใช้ชีวิตประจำวัน เรากลับค้นพบคนรอบตัวหลากหลายแบบ แต่ละคนล้วนแต่มีความคิด ความรู้สึก พร้อมกับความเข้าใจที่แตกต่างกัน เมื่อจำเป็นจะต้องค้นพบกับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะคาดคิด สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณอาจจะชนะเหตุการณ์นั้น ๆ ไปได้ นั่นก็คือ การมีสติ นั่นเอง แต่ถึงยังไงก็ตาม เหตุการณ์ที่ถูกนำมาเกี่ยวโยง กับการนำเสนอเหตุการณ์ผ่านข่าวด่วน ซึ่งบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้น ๆ ย่อมสร้างความเสียหาย ตลอดจนสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น ๆ ได้
 
ถ้ามีการนำเสนอข่าวสารแบบมั่ว ๆ นั่นหมายความว่า เนื้อข่าวจำนวนมากจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือน พร้อมกับไม่ใช่การยกใจความขึ้นมาให้กลายเป็นข้อคิด ย่อมเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย เพราะข่าวด่วนที่ถูกมองว่าดี มีความน่าสนใจ มักเป็นข่าวในปัจจุบันล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นของวันนี้หรือว่าวันไหน ๆ ก็ยังคงต้องถูกนำเสนอออกมา