ข่าวสดประจำวัน ข่าวที่มีการรายงานอย่างไม่ขาดสาย

ถ้าหากข่าวสดที่ได้มีการอธิบายข่าวประจำวัน ต้องหยุดพร้อมกับไม่มีการรายงานข่าวสารอีกต่อไป ลองนึกภาพดูสิว่า จะสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกเอามาวิเคราะห์ พร้อมทั้งมีการประเมินถึงการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ย่อมส่งผลทำให้การเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ต้องเปลี่ยนแปลงและผิดแปลกไป เพราะว่าจากที่เรารับรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวมากมาย ผ่านการรายงานข่าวประจำวัน หากไม่มี สภาวการณ์ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้ ก็จะไม่มีการรายงานข่าวสารอีกต่อไป

 
ข่าวสด
ผู้ที่เคยไล่ตามข่าวสด ข่าวสารประจำวัน ก็จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลหรือว่ารับทราบความเคลื่อนไหวหลากหลาย หากเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลร้ายเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเราไม่รับทราบข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเป็นข้อมูลที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิต ย่อมส่งผลทำเอาชาวไทยทั่วประเทศ กลับกลายเป็นประชากรที่ด้อยและล้าหลัง ก็เพราะว่าความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน กลับมิใช่ความรู้หลัก ๆ เหมือนกับในปัจจุบัน ที่มีการรายงานข่าวสด ข่าวสารประจำวัน ให้เราได้รับรู้โดยทั่วถึงกัน และนี่ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่มีผลทำให้จะต้องมีการรายงานข่าวสด ข่าวด่วน พร้อมทั้งข่าวประจำวัน หลากหลายช่วงเวลา ถึงแม้ข่าวดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่น่าเครียด และไม่น่าติดตาม แต่ยังคงมีกลุ่มคนส่วนมาก ที่เคลื่อนไหวไปกับแหล่งข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้ ถ้าหากไม่มีก็ย่อมได้รับผลเสียเช่นเดียวกัน
 
ดังนั้นแล้ว การรายงานข่าวสดส่วนมากที่เราได้เห็นกันนั้น มักเป็นการรายงานภายในรูปแบบที่มีความไม่ขาดสาย พร้อมกับเป็นข่าวประจำวันที่จะต้องมีการชี้แจงข่าว โดยที่วันไหนไม่มีการอธิบายข่าวสด ก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน