ขณะผู้รายงานข่าวต้องการเสนอความจริงในรูปแบบข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มียอดนิยมที่ดีเป็นอย่างมากมาย ไม่ใช่แค่ภายในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่ทว่าข่าวบันเทิงยังจะสามารถถูกสร้างด้วยกระแสที่โด่งดังอย่างนี้ อาจจะเป็นเพราะข่าวในวงการบันเทิง เป็นข่าวที่มีการเคลื่อนไหวของศิลปินนักแสดง หรือศิลปินนักร้องมากมาย ยิ่งเป็นข่าวที่ตรงประเด็นและน่าสนใจของกลุ่มดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงภายในแต่ละคน ถือได้ว่าเป็นข่าวศิลปินนักแสดงที่มีผู้ไล่ตามกันอยู่ตลอด ยิ่งจะมีผลให้ข่าวในเวลานี้ได้รับแระแสตอบกลับที่ดีมากที่สุด
 
เพราะกระแสข่าวบันเทิง อาจจะทำให้นักข่าวแต่ละคนจะต้องเกิดความกลุ้มใจ เนื่องจากนักข่าวเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ในการติดตามข่าวและมีการฟังข่าวที่ตรงประเด็น เพื่อมีการสื่อข่าวรายวันให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนในข่าวที่ได้สื่อออกมานั้น อาจจะเป็นข่าวที่ทำให้เหล่าศิลปินนักแสดงไม่พอใจมากนัก เพราะผู้รายงานข่าวจะต้องนำเสนอข่าวที่เป็นจริง อย่างน้อยถ้าหากมีเรื่องผิดพลาดขึ้นมาก ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าศิลปินนักแสดงไม่พอใจ แต่ถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง เหล่าดาราจะต้องทำการมาอธิบายข่าว มาเคลียร์ทุกข้อปัญหากันเอง แต่ก็ยังมีผู้รายงานข่าวบางท่าน ที่จะต้องการสื่อข่าวออกมาเป็นเพียงแค่ความเป็นจริงเพียงแค่นั้น และจำเป็นที่จะต้องมาทำการขายข่าวแต่เช่นใด ทำให้เปรียบได้ว่า เป็นการรักษาผลตอบแทนภายในรูปแบบทั้งสองฝ่าย และผู้รายงานข่าวบันเทิงเหล่านี้ ส่วนมากจะเป็นนักข่าวที่ศิลปินนักแสดงนับถือ ก็เพราะว่าคนเขียนข่าวพวกนี้จะเป็นผู้ประกอบอาชีพที่จรรยาบรรณในตัวเองสูงนั่นเอง
 
ดังนั้นข่าวบันเทิงที่ได้ถูกนำเสนอขึ้นมานั้น ล้วนแล้วอาจจะเป็นจริง หรือไม่จริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ไล่ตามจะเชื่อมากน้อยเพียงใด แต่สำหรับผู้รายงานข่าวที่มีจรรยาบรรณก็อาจจะสื่อข่าวออกมาให้ตรงประเด็น และเป็นข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด