ศิลปินนักแสดง ย่อมตกเป็นข่าวได้เสมอ ผ่านการเสนอข่าวดาราวันนี้

แปลกแต่ว่าจริง ถ้าหากใครได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ดารา ย่อมตกเป็นข่าวเข้าสักวัน ก็เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุจำเป็นจากแหล่งอาชีพอาชีพหนึ่ง แต่ถ้าว่าดารานักแสดงก็อาจจะเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีกลุ่มคนทั่วโลกให้ความสนใจ และจับตาจ้องมอง และยังคงต้องมีข่าวดาราต่อไป การเข้ากันระหว่างสองอาชีพนี้ จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของดารา คือการประพฤติตัวให้ดี และต้องดีจริง เพื่อจะเป็นหลักฐาน และสร้างความเชื่อถือ ให้กับคนทั่วโลกได้รับทราบ
 
ด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญ หรือความดังบังหน้า มีผลทำให้เกิดผลเสียตามมา และในส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ คือสิ่งที่ดารานักแสดง จำต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำ เพราะไม่มีใครที่จะอาจช่วยเหลือ และแก้ไขข่าวดาราต่าง ๆ กลุ่มนี้ได้นอกจากดารานักแสดงเอง แต่ถ้าว่าเมื่อเกิดข่าวขึ้นมาอย่างมากมาย ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดาราผู้แสดงหลากหลายท่าน ถึงกลับต้องทรุดหนัก และถึงกลับไม่สบายอยู่หลายวันเลยทีเดียว และนับได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ถ้าหากใครที่ได้ตกเป็นข่าวดาราหน้าหนึ่ง นานอยู่หลากหลายวัน ก็เพราะว่าข่าวนั้นถือได้ว่าสร้างกระแสความตกตะลึง ให้แก่ผู้รับข่าวสารได้อย่างมากมาย เพราะดารานักแสดงท่านใด ที่กำลังสร้างวีรกรรม หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ภายในสายตาของผู้คนในสังคม คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในวงการและกลุ่มคนทั่วโลก
 
ข่าวสาร ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างภาพภายนอกได้สองแบบ และคงจะเป็นเพราะข่าวบางข่าวที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากความจริง ที่ดารานักแสดงจะต้องรับผิดชอบแต่เช่นใด แต่ดารานักแสดง ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ด้วยการออกมาแก้ปัญหาข่าวต่าง ๆ ของตัวเองที่ถูกกระจาย และแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว และบางข่าวที่อาจซ้ำเติมดาราได้อย่างไมเว้นวัน ภายหลังที่เธอได้พยายามแก้ปัญหาข่าว ที่สร้างความเสียหายให้กับตัวเองอยู่เป็นเวลานาน