ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล สนับสนุนได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดเมืองไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจจะสื่อให้เห็นได้ว่า เมืองไทยพยายามที่จะพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยจุดประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจจะสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อภายในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ แต่ก็ยังคงอาจจะใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเป็นการเดินทางเพื่อจะทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด พร้อมกับการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่ว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาภายในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายภายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อจะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางonlineได้ต่อไป จนทำให้เกิดการติดต่อ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศพร้อมกับต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าภายในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบประมาณในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน เพื่อจะทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณปริมาณ 5 พันล้านบาทเท่านั้น