การยิ้ม

เพราะยิ้มคือการสร้างความสุข


          เราให้อะไรกับใคร เรามักสิ่งนั้นตอบแทนเป็นสัจธรรม เราให้สิ่งที่ดี เราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดี เราให้สิ่งที่ร้ายเราก็จะได้รับสิ่งร้าย ๆตอบแทน ร้อย ยิ้ม เป็นสิ่งที่ เมื่อเราให้ ยิ้ม ไปหนึ่ง ยิ้ม ส่วนใหญ่จะได้รับจะตอบแทนทันที คือ ยิ้ม ตอบมา บางคนอาจได้สอง ยิ้ม สิ่งที่จาก ยิ้ม ที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายตั้งแต่หัวใจยันสมอง ก่อให้เกิดความสุขที่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก

นักสรีระวิทยาชาวฝรั่งเศษ ชื่ออิสราเอล เวนบอม ท่านบอกเอาไว้ว่า กล้ามเนื้อบนใบหน้าที่ใช้แสดงความรู้สึกต่างๆ ของร่างกายถ้าหากเราแสดงสีหน้า ยิ้ม ก็จะทำให้เกิดกิริยาเปลี่ยนแปลงทางเคมีของร่างกายในทางบวกเช่น หัวใจเต้นช้า ความดันเลือดลง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายผ่อนคลาย นี่คือความมหัศจรรย์ของรอย ยิ้ม ที่เราไม่เห็นด้วยตา แต่สัมผัสด้วยใจ ดังนั้นเราหันมา ยิ้ม ดีกว่า เพราะ ยิ้ม สร้างสุขทั้งกายและใจ ผ่อนคลายความเครียดได้เป็นความสุขไม่ต้องซื้อหา ทุกซอกทุกมุมของสังคม ถ้ามีรอย ยิ้ม อยู่ที่นั่นจะก่อให้เกิดผลดีตามมามากมาย        สิ่งง่าย ๆ ไม่ต้องใช้พลังงานมาก ติดตัวเราอยู่ทุกที่ ไม่ต้องลงทุน ไม่มีอะไรเสียหายจะทำให้ลบกลายเป็นบวก ร้ายกลายเป็นดี เพิ่มลูกค้า เพิ่มความสัมพันธ์อันดีนั่นคือ การ “ยิ้ม”