การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตทุกวันของคนรุ่นใหม่ ผ่านข่าวคราววันใหม่

เมื่อคุณต้องก้าวเดินผ่านวันนี้ เพื่อจะไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ภายในวันข้างหน้าของคุณ คุณอาจไม่อาจคาดเดาอะไรได้ และในเมื่อผู้คนโดยมาก ค้นหาแต่สิ่งที่ตนเองปรารถนา แล้วใครมั่งละที่ต้องการจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อรับฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีผู้ใดให้ความสำคัญ การบริโภคข้อมูลที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหวาดกลัว ว่าชาวไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งสุดท้ายข่าวที่ถูกเสนอออกมานั้น กลับเป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มองข้าม และไม่ค่อยมีใครให้การติดตามเสียเท่าไหร่นัก และด้วยการมองข้ามข่าววันใหม่ นั่นหมายความว่า …