จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ชวนเพื่อนดาราทำความดี ดีไซน์โลโก้ข้าวให้กับชาวไร่ชาวนา

เหล่าศิลปินนักแสดง ขณะถึงโอกาสอันดีพวกเขาย่อมทำความดีตามรอยพ่อ โดยล่าสุด จักจั่น อคัมย์สิริ ได้ชวนเพื่อนเหล่าดาราช่อง 7 สี ไม่ว่าจะเป็น เกรซ กาญจน์เกล้า นก อุษณีย์  เพื่อมาช่วยกันออกความคิด พร้อมกับออกแบบโลโก้ข้าวถุง เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ต้องการขายข้าวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่สภาวะราคาข้าวค่อนข้างที่จะตกต่ำเป็นอย่างมากมาย ซึ่งการออกแบบโลโก้ของพวกเธอในครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนากันไปแบบฟรี ๆ …